Coaching

Soms loopt alles op rolletjes in je leven. En soms komt er een moment dat het wat minder soepel loopt. Je ervaart onrust, weerstand of spanning. Deze gevoelens geven stress in het lichaam. Ze kunnen hun grondslag hebben in je persoonlijkheid, je werk of er kunnen grote levensvragen naar de voorgrond treden. Je wilt dat er iets verandert, maar hoe doe je dat?

In gesprek gaan over dat wat er in jou speelt is de eerste stap op weg naar verandering.

Onrust ervaren, niet lekker in je vel zitten, gevoelens van angst geven stress in je systeem.  Stress is inherent aan het leven. In sommige situaties hebben we stress nodig om te doen wat gedaan moet worden, bijvoorbeeld als er gevaar dreigt. 

Belangrijker nog dan de vraag óf we stress ervaren in ons leven is de vraag hóe we met stress omgaan.

De manier waarop jij met stress/angst/onrust omgaat is bepalend voor de impact die stress op jou heeft.
Als je merkt dat je meer last hebt van stress dan je zou willen en/of als je lang in stressvolle situaties of – gedachten blijft zitten, kunnen er vragen opkomen. Vragen als: wat maakt dat ik deze situatie als stressvol ervaar? Welke patronen kom ik tegen? En welke overtuigingen? Waar loop ik energetisch op leeg? Welke signalen geeft mijn lijf als het om stress gaat? Allemaal vragen waar we in coaching mee aan de slag kunnen gaan.

Opnieuw leren luisteren naar jezelf is het begin van verandering.

Coaching kan op veel verschillende vlakken helpend zijn:

Je ervaart stress in je werk of privéleven
Je loopt energetisch leeg en kunt niet goed (meer) opladen
Je bent heel gevoelig en wilt daarmee leren omgaan
Je zit niet lekker in je vel
Je relatie met eten is niet zoals je wilt
Je hebt last van de overgang
Je omgang/relaties(s) met anderen vragen om aandacht
Enzovoort…

coaching malden

Alles waar jij tegenaan loopt kan onderwerp van gesprek zijn. In een coaching sessie gaan we kijken naar dat wat zich aandient. We kijken naar terugkerende patronen en overtuigingen. Maar ook naar behoeften en verlangens. Bewust worden van wat er gaande is in jou geeft vrijheid. Je hebt dan de keuze om het te veranderen. Dat kan zijn dat je leert om er iets anders voor in de plaats te zetten. Maar het kan ook acceptatie zijn: oké zijn met wat er is, met wie jij bent.

We doen dit door middel van gesprek, maar ook door de aandacht naar binnen te brengen en te luisteren naar wat het lichaam vertelt. Alle gedachten, emoties en gevoelens liggen in het lichaam opgeslagen. Naar binnen keren brengt je in contact met wie jij bent en wat je wilt. Je leert navigeren naar de veiligheid in jezelf.

Coaching geeft je de mogelijkheid om opnieuw verbinding te maken met de wijsheid van het lichaam.

Een coaching sessie kan bestaan uit:

Een gesprek
Bewustwordingsoefeningen
Het ervaren van spanning en ontspanning
Werken met de adem
Meditatie
Visualisatie
Zachte massagetechnieken (over de kleding heen)

 

Coaching en HSP

Wanneer ben je een hoog sensitief persoon (HSP)?

Je kunt goed luisteren
Je kunt heel goed je omgeving screenen
Je hebt meer tijd nodig om prikkels te verwerken
Je voelt je op je plek in de natuur
Je bent gevoelig voor stress
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Emoties hebben veel impact op jouw lichaam en mind
Je hebt soms het gevoel dat de wereld teveel voor je is
Je hebt de neiging beter voor anderen te zorgen dan voor jezelf
Je bent gevoelig(er) voor licht, geur, kleur, geluid en sfeer
Je hebt vaak behoefte om je terug te trekken en alleen te zijn
Je hebt de neiging tot perfectionisme

coaching hsp malden

Als je jezelf hierin herkent, dan is de kans groot dat je een Hoog Sensitief Persoon bent, ook wel HSP genaamd. Ongeveer 20% van de mensen is hoogsensitief en voor hen vraagt het leven in de hectische wereld van vandaag de dag nét iets meer dan van de overige 80% die niet hoogsensitief is.

Hoogsensitiviteit kenmerkt zich door een andere prikkelverwerking. Het brein van jou als HSP heeft een veel diepgaandere verwerking van informatie. Prikkels, ook hele subtiele, komen op alle nivo’s binnen (fysiek, sociaal, emotioneel, energetisch). Je ervaart veel meer sensaties en dus moet er ook meer verwerkt worden. De niet-HSP heeft een filter om het ene toe te laten en het andere niet. Jij als HSP hebt deze optie niet.

De wereld dendert ongefilterd bij jou binnen.

In een coaching sessie kijken we naar dat waar jij tegenaan loopt in het leven. Inzicht in jouw manier van omgaan met jezelf en de wereld om je heen leert je bewust te worden van wie jij bent. Wanneer je bewust bent van de wereld om je heen, van jouw reactie op die wereld én van wat jij nodig hebt, ga je zien dat je een keuze hebt: een keuze om het leven vorm te geven op een manier die bij jou past.

Als HSP ervaar en voel je veel. Het is belangrijk om je gevoelens te begrijpen. Maar ook om te leren voelen wat van jou is en wat van een ander. Je gevoel leren duiden versterkt de verbinding met jezelf. Coaching leert je de taal van het lichaam begrijpen.

In verbondenheid met jezelf is hoogsensitiviteit geen belemmering, maar een kracht van waaruit je jouw kwaliteiten kunt neerzetten in de wereld.

Coaching na kanker

Verschillende keren in mijn leven ben ik van dichtbij geconfronteerd met kanker. Ik heb gezien hoe intens dit proces van ziekzijn is in iemands leven. En hoe fantastisch het is om genezen te zijn! Maar na de genezing begint ook de verwerking. Hoe geef je deze heftige periode een plek in je leven? En misschien is je kijk op de wereld, op het leven, op jezelf en de mensen om je heen wel veranderd. Hoe ga je daarmee om?

Iedere ingrijpende gebeurtenis, zoals kanker dat is, is tevens een uitnodiging om met de aandacht naar binnen te keren. Er ontstaat ruimte om je leven opnieuw vorm te geven, vanuit jezelf met jouw verlangens en behoeften. Het vraagt moed om voor jezelf te kiezen. Maar uit ervaring weet ik dat het meer dan de moeite waard is.

coaching kanker malden

Shit or shine

Sinds kort ben ik lid geworden van de SOS-CoachClub. Een netwerkgroep van erkende coaches en therapeuten die zich inzetten voor mensen met en na de behandeling van kanker. Samen zetten wij ons in voor een krachtig herstel en wij hopen in de toekomst door het bundelen van onze krachten nog meer van betekenis te kunnen zijn.

Gelukkig overleven steeds meer mensen kanker en worden de late effecten en behoeften steeds inzichtelijker. Zoals behoefte aan hulp bij het verwerken van de periode vanaf diagnose, de wens om meer energie te hebben, behoefte aan berusting, vertrouwen, fijn werk en het leren omgaan met je ‘nieuwe ik’.

In mijn werk als coach wil ik met je meelopen op de weg naar binnen. We gaan samen op zoek naar hoe jij je leven vorm kunt geven zoals dat het beste past bij jou. Ik doe dat door middel van gesprek en door gebruik te maken van lichaamsgerichte oefeningen die jou helpen om bij je kern uit te komen, bij wie jij bent en wat je wilt. Ook maak ik gebruik van massagetechnieken of oefeningen uit de yoga om de levensenergie (weer) te laten stromen. Inzicht, bewustwording,  aandacht voor wat er is, zelfliefde zijn woorden die mijn manier van werken omschrijven.

Op Shit or Shine vind je veel informatie die gericht is op vrouwen met en na de behandeling van kanker. De SOS-CoachClub is daaraan toegevoegd om ook één op één begeleiding te kunnen bieden. En dat is vaak nodig. Meer informatie vind je op Shit or shine

coaching kanker malden

Meedoen Regeling

Heb je een minimum inkomen? Wellicht kom je in aanmerking voor vergoeding via de gemeente. Check op https://www.heumenstegoed.nl/ of dit op jou van toepassing is. Zo kun je gratis inzichten opdoen tijdens een coaching sessie! Ook Nijmegen heeft een dergelijke regeling: https://welcometonijmegen.nl/nl/geld/regelingen-in-nijmegen/