Meditatie

Meditatie is aandachtstraining. In meditatie ga je ervaren wat er met je gebeurt als je de aandacht naar binnen richt. Wat gebeurt er als alle afleidingen wegvallen, als je in stilte zit? Welke gedachten en gewoontepatronen komen er omhoog, welke emoties ervaar je, wat leid jou af en wat maakt je juist kalm?

In meditatie leer je kijken naar dit alles zonder er iets mee te doen, zonder het te willen oplossen. Door niets te doen met wat zich aandient verliest het zijn kleur en raak je minder intens verstrikt in de emoties en gevoelens die voorbij komen. Je gaat emoties zien voor wat ze zijn: sensaties die komen en gaan en die goed zijn zoals ze zijn.

Meditatie brengt je terug in het huidige moment. Ervaren wat er is op dit moment, zonder verstrikt te raken in de verhalen. Zo ontstaat er ruimte voor Zijn in plaats van Doen.

Het NU is het enige dat echt bestaat!

Hoe meer je in het nu kunt zijn, hoe meer rust dit geeft. In het nu is geen ruimte voor zorgen uit het verleden of angsten voor de toekomst.

ericadeleeuw-meditatie

Betekent dat dat je emotioneel afgevlakt raakt? Nee, absoluut niet!! Het betekent dat je het leven intens ervaart, zoals het zich op dit moment aandient. Dat je alle emoties en gevoelens ervaart zoals die er op dit moment zijn. Ervaren wat er is…..en dan een nieuw moment ervaren wat er is, met nieuwe sensaties. Niet meer vast willen houden aan het moment dat voorbij is. 

Al je dagelijkse bezigheden zijn meditatief als je ze met aandacht doet.

Om je een idee te geven van mijn meditaties en mijn stem kun je hieronder een stukje beluisteren.

Voorbeeld Meditatie:

Voorbeeld Yoga Nidra voor het slapen:

Insight Timer

Meditaties en Yoga Nidra’s van mij kun je gratis beluisteren op de Insight Timer-app. Download de app en zoek op “Erica de Leeuw”.
Heb je een premium account op de Insight Timer app ($60,- per jaar)? Dan kun je daar ook mijn audiocursussen beluisteren. 

Wil je liever geen app downloaden en de meditaties als bestand ontvangen? Stuur mij een mail via contact met de vermelding welke meditatie/yoga nidra je wilt ontvangen. De kosten per meditatie/ yoga nidra zijn €5,-.

“The answers you seek never come when the mind is busy, they come when the mind is still”